Anunturi publice Informatii primarie Consiliul local Documente publice Activitati in desfasurare Contact
   Activitati in desfasurare
  Locuinte
  Proiecte si investitii
  Urbanism si amenajarea
   teritoriului
  - Certificate de urbanism
  - Autorizatii de construire
  Asistenta sociala
  Autorizare comert stradal
  Achizitii Publice
  Licitatii (concesiuni, Ónchirieri etc.)
  Reabilitarea termica a locuintelor
  Legea 15/2003 privind sprijinul
   acordat tinerilor pentru construirea
   unei locuinte proprietate personala
PRIMARIA BAILE OLANESTI - Locuinte :

HCL 26 din 16.11.2012 privind criteriile privind repartizarea locuintelor sociale

HCL 6 din 27.02.2014 privind "Aprobarea listei solicitanţilor Óndreptăţiţi să primească o locuinţe din locuinţele destinate persoanelor evacuate din casele naţionalizate"

HCL 7 din 27.02.2014 privind Aprobarea contractului - cadru de Ónchiriere pentru suprafete cu destinatia de locuinta

HCL 76 din 30.10.2015 privind aprobarea listei partiale cereri locuinte sociale din orasul Baile Olanesti respinse pentru dosare incomplete

HCL 12 din 22.07.2016 privind modificarea art. 4 din HCL nr.26/2012 privind aprobarea criteriilor pentru repartizarea locuintelor sociale destinate persoanelor care se incadreaza in prevederile legale, precum si chiriasilor evacuati sau care urmeaza a fi evacuati din locuintele retrocedate fostilor proprietari

HCL 42 din 29.11.2016 privind aprobare repartizare locuinte sociale

HCL 49 din 27.12.2016 privind aprobare repartitie locuinte sociale


Copyright 2011 © Primaria orasului Baile Olanesti. Toate drepturile rezervate.