Anunturi publice Informatii primarie Consiliul local Documente publice Activitati in desfasurare Contact
   Informatii primarie
  Localizare
  Conducere
  Organigrama
  Audiente si Program cu publicul
  Acte normative privind functionarea
   institutiei
  Posturi publice vacante
  Raportul Primarului
  Nomenclatorul stradal
 
PRIMARIA BAILE OLANESTI - Acte normative privind functionarea institutiei:

Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici

Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice

Regulamentul intern, aprobat prin Dispoziţia nr.175/04.04.2011

Regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate al Primarului oraşului Băile Olăneşti, aprobat prin HCL nr.22/25.03.2011

 

Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al oraşului Băile Olăneşti, aprobat prin HCL nr.21/25.03.2011


Copyright 2011 Primaria orasului Baile Olanesti. Toate drepturile rezervate.