Anunturi publice Informatii primarie Consiliul local Documente publice Activitati in desfasurare Contact
   Consiliul local
  Componenta Consiliului
  Sedintele Consiliului Local
   - 2012-2016
   - 2016
   - 2017
   - 2018
   - 2019
   - 2020
  Proiecte de hotarâri ale Consiliului
   Local
  Proiecte de hotarari supuse
   Dezbaterii Publice
  Hotarari ale Consiliului Local
   - 2012-2016
   - 2016
   - 2017
   - 2018
   - 2019
   - 2020
  Institutii, societati comerciale si
   regii subordonate Consiliului Local
 
 
PRIMARIA BAILE OLANESTI - Hotarari ale Consiliului Local - 2016:

HCL 1 din 27.06.2016 privind constituire comisie validare a consiliului local
HCL 2 din 27.06.2016 privind validare consilieri locali
HCL 3 din 27.06.2016 privind constituire Consiliu local
HCL 4 din 27.06.2016 privind alegere președinte de ședință
HCL 5 din 27.06.2016 privind alegerea viceprimarului
HCL 6 din 27.06.2016 privind comisii de specialitate
HCL 7 din 27.06.2016 privind adoptare program actiuni
Plan actiuni 2016
HCL 8 din 01.07.2016 privind rectificare buget local
HCL 9 din 01.07.2016 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice și personalului auxiliar din cadrul Liceului Tehnologic ”Justinian Marina”, aferente lunii mai 2016
HCL 10 din 22.07.2016 privind rectificare buget local
HCL 11 din 22.07.2016 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.73/30.09.2015 privind actualizare componență Comitetul Local pentru Situații de Urgență al Orașului Băile Olănești
HCL 12 din 22.07.2016 privind modificarea art.4 din Hotărârea Consiliului Local nr.26/16.11.2012 privind aprobarea criteriilor pentru repartizarea locuințelor sociale destinate persoanelor care se încadrează în prevederile legale, precum și chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari
HCL 13 din 22.07.2016 privind transformarea unei funcții publice de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Băile Olănești
HCL 14 din 29.07.2016 privind aprobarea revocarii HCL nr.67/20.09.2015 cuprivire la Aprobarea instituirii taxei speciale de salubrizare pentru persoanele care nu au incheiat contract de salubritate cu firma specializată de pe raza orașului Băile Olănești
HCL 15 din 29.07.2016 privind aprobarea balanței de verificare la data de 30.06.2016 la SC OLĂNEȘTI SERV SRL
HCL 16 din 29.07.2016 privind aprobarea Raportului de reevaluare și amortizarea activelor fixe corporale aparținând domeniului privat al Liceului Tehnologic Justinian Marina
HCL 17 din 29.07.2016 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice și personalului auxiliar din cadrul Liceului Tehnologic ”Justinian Marina”, aferente lunii iunie 2016
HCL 18 din 29.07.2016 privind rectificare buget local
HCL 19 din 04.08.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții – Stabilizare perimetru alunecare de teren și consolidare strada Epurești.
HCL 20 din 04.08.2016 privind rectificare buget local
HCL 21 din 04.08.2016 privind aprobarea avizului prealabil de oportunitate pentru întocmirea documentației de urbanism – PUZ - Construire Centru de agrement SPA&WELLNESS pentru turism și corp de legătură cu imobilul înscris în CF 35275NC436 – beneficiar Uzina Mecanică Rm. Vâlcea
HCL 22 din 25.08.2016 privind transformarea postului de poli\ist local cl.III grad profesional superior [n inspector cl.I grad profesional asistent din cadrul Poli\iei Locale a ora]ului B`ile Ol`ne]ti
HCL 23 din 25.08.2016 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice si personalului auxiliar din cadrul Liceului Tehnologic “Justinian Marina“, aferente lunii iulie 2016
HCL 24 din 25.08.2016 privind rectificare buget local pe trimestrul III 2016
HCL 25 din 29.09.2016 privind alegere presedinte de sedinta
HCL 26 din 29.09.2016 privind Aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice si personalului auxiliar din cadrul Liceului Tehnologic “Justinian Marina“, aferente lunii august 2016
HCL 27 din 29.09.2016 privind Revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 22/2016 privind ”Transformarea postului de politist local cl.III grad profesional superior in inspector cl.I grad profesional asistent din cadrul Politiei Locale a orasului Baile Olanesti“
HCL 28 din 29.09.2016 privind Aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Băile Olănești pentru anul 2017
HCL 29 din 29.09.2016 privind rectificare buget local pe trimestrul III 2016
HCL 30 din 29.09.2016 privind transformarea postului vacant de politist local cl.III grad profesional superior in polițist local cl.I grad profesional asistent din cadrul Politiei Locale a orasului Baile Olanesti
HCL 31 din 29.09.2016 privind Aprobarea demarării procedurii de închidere a SC OLĂNEȘTI SERV SRL, la care Orașul Băile Olănești este asociat unic
HCL 32 din 28.10.2016 privind aprobare plata cotizatie
HCL 33 din 28.10.2016 privind aprobare plata cotizatie
HCL 34 din 28.10.2016 privind rectificarea bugetului local pe trim.IV 2016
HCL 35 din 28.10.2016 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice si personalului auxiliar din cadrul Liceului Tehnologic “Justinian Marina“, aferente lunii septembrie 2016
HCL 36 din 28.10.2016 privind:aprobare majorare valoare mijloace fixe rezultate in urma finalizarii proiectului "Reabilitarea Infrastructurii rutiere in Statiunea Baile Olanesti"
HCL 37 din 28.10.2016 privind incetarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrarea a domeniului public si privat al orasului Baile Olanesti prin concesiune
HCL 38 din 29.11.2016 privind stabilirea şi aprobarea impozitelor, taxelor şi a altor sume cuvenite bugetului local pentru anul 2017
Anexe la HCL 38 din 29.11.2016 privind stabilirea şi aprobarea impozitelor, taxelor şi a altor sume cuvenite bugetului local pentru anul 2017
HCL 39 din 29.11.2016 privind modificarea ]i completarea HCL nr.20/1999 cu privire la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al orasului Baile Olanesti
HCL 40 din 29.11.2016 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice ]i personalului auxiliar din cadrul Liceului Tehnologic “Justinian Marina“, aferente lunii septembrie 2016
HCL 41 din 29.11.2016 privind Aprobarea contului de execuție bugetară la data de 30.06.2016 şi la data de 30.09.2016
HCL 42 din 29.11.2016 privind :aprobare repartizare locuin\e sociale
HCL 43 din 29.11.2016 privind Rectificarea bugetului local pe trim.IV 2016
HCL 44 din 29.11.2016 privind aprobarea regulamentului de utilizare a microbuzului scolar
HCL 45 din 16.12.2016 privind alegere presedinte de sedinta
HCL 46 din 16.12.2016 cu privire la modificarea si completarea art.4 din HCL nr.37/28.10.2016 cu privire la incetarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat al ora]ului Baile Olanesti prin concesiune
HCL 47 din 27.12.2016 privind privind:aprobare actualizare valoare mijloc fix 1812001 rezultat in urma inlocuirii retelei de distributie de inalta presiune in orasul Baile Olanesti
HCL 48 din 27.12.2016 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice si personalului auxiliar din cadrul Liceului Tehnologic “Justinian Marina“, aferente lunii noiembrie 2016
HCL 49 din 27.12.2016 privind aprobare repartitie locuinte sociale
HCL 50 din 27.12.2016 privind Rectificarea bugetului local pe trim.IV 2016

Copyright 2011 © Primaria orasului Baile Olanesti. Toate drepturile rezervate.