Anunturi publice Informatii primarie Consiliul local Documente publice Activitati in desfasurare Contact
   Consiliul local
  Componenta Consiliului
  Sedintele Consiliului Local
   - 2012-2016
   - 2016
   - 2017
   - 2018
   - 2019
   - 2020
  Proiecte de hotarâri ale Consiliului
   Local
  Proiecte de hotarari supuse
   Dezbaterii Publice
  Hotarari ale Consiliului Local
   - 2012-2016
   - 2016
   - 2017
   - 2018
   - 2019
   - 2020
  Institutii, societati comerciale si
   regii subordonate Consiliului Local
 
 
PRIMARIA BAILE OLANESTI - Hotarari ale Consiliului Local - 2019:

HCL 1 din 22.01.2019 privind aprobarea utilizarii in anul 2019 a execedentului anual al bugetului local rezultat la incheierea exercitiului bugetar aferent anului 2018
HCL 2 din 31.01.2019 privind Completarea Hotararii nr. 111/2018 privind stabilirea si aprobarea impozitelor si taxele locale pentru anul 2019
HCL 3 din 31.01.2019 privind aprobarea Planului de actiuni sau lucrari de interes local pentru beneficiarii de ajutoare sociale acordate in baza Legii nr. 416/2001, pentru anul 2019
HCL 4 din 31.01.2019 privind Aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar din orasul Baile Olanesti, judetul Valcea, pentru anul scolar 2019-2020
HCL 5 din 31.01.2019 privind aprobarea decontarii cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice si personalului auxiliar din cadrul Liceului Tehnologic “Justinian Marina“ aferente lunii decembrie 2018
HCL 6 din 31.01.2019 privind Aprobarea concesionarii terenului in suprafata de 653 mp, situat in orasul Baile Olanesti, strada Libertatii, nr. 3, catre SC ALIROMAND SRL
HCL 7 din 31.01.2019 Aprobarea concesionarii prin licitatie publica a spatiului in suprafata de 26,98 mp din incinta Caminului Cultural Olanesti, strada Tudor Vladimirescu, nr. 154
HCL 8 din 31.01.2019 privind Aprobarea Organigramei, Structurii organizatorice, Statului de funcţii si a numarului de personal din cadru Aparatului de specialitate al Primarului orasului Baile Olanesti, judetul Valcea şi serviciilor subordonate Consiliului Local al orasului Baile Olanesti, judetul Valcea
HCL 9 din 31.01.2019 privind Aprobarea inventarului anual al activelor fixe, stocurilor de obiecte de inventar și materiale apartinand Liceului Tehnologic “Justinian Marina“, scolilor și gradinitelor de pe raza orasului Baile Olanesti
HCL 10 din 31.01.2019 privind Aprobarea casarii obiectelor de inventar si a activelor fixe apartinand Liceului Tehnologic “Justinian Marina“ cu scolile și gradinitele arondate de pe raza orasului Baile Olanesti, judetul Valcea
HCL 11 din 28.02.2019 privind Aprobarea cotizatiei pentru Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “APA VALCEA”, pentru anul 2019
HCL 12 din 28.02.2019 privind Mandatarea reprezentantului orasului Baile Olanesti in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “APA Valcea”, sa aprobe primirea si respectiv retragerea unor membri din Asociatie, modificarea si completarea Actului Constitutiv si a Statutului Asociatiei, precum si imputernicirea Presedintelui Asociatiei sa semneze Actele Aditionale la acestea
HCL 13 din 28.02.2019 privind Aprobarea bilantului energetic si a pierderilor tehnologice pentru activităţile de transport şi distribuţie a energiei termice in orasul Baile Olanesti
HCL 14 din 28.02.2019 privind Aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice si personalului auxiliar din cadrul Liceului Tehnologic “Justinian Marina“ aferente lunii ianuarie 2019

Copyright 2011 © Primaria orasului Baile Olanesti. Toate drepturile rezervate.