Anunturi publice Informatii primarie Consiliul local Documente publice Activitati in desfasurare Contact
   Consiliul local
  Componenta Consiliului
  Sedintele Consiliului Local
   - 2012-2016
   - 2016
   - 2017
   - 2018
   - 2019
   - 2020
  Proiecte de hotarâri ale Consiliului
   Local
  Proiecte de hotarari supuse
   Dezbaterii Publice
  Hotarari ale Consiliului Local
   - 2012-2016
   - 2016
   - 2017
   - 2018
   - 2019
   - 2020
  Institutii, societati comerciale si
   regii subordonate Consiliului Local
 
 
PRIMARIA BAILE OLANESTI - Hotarari ale Consiliului Local - 2018:

HCL 1 din 29.01.2018 privind aprobarea Organigramei, a Statului de functii si a numarului de personal din Aparatul de specialitate al Primarului orașului Băile Olănești si serviciilor subordonate Consiliul Local Baile Olanesti pentru anul 2018
HCL 2 din 29.01.2018 privind stabilirea salariilor de baza ale personalului platit din fonduri publice din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului orasului Baile Olanesti si serviciilor subordonate Consiliului Local al orasului Baile Olanesti, pentru anul 2018
HCL 3 din 29.01.2018 cu privire la stabilire indemnizatie lunara de care beneficiaza consilierii locali pentru participarea la sedintele Consiliului Local al orasului Baile Olanesti, judetul Valcea
HCL 4 din 29.01.2018 privind aprobarea planului de actiuni sau lucrari de interes local pentru beneficiarii de ajutoare sociale acordate in baza Legii nr.416/2001, pentru anul 2018
HCL 5 din 29.01.2018 privindmandatarea reprezentantului orasului Baile Olanesti la Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara APA VALCEA
HCL 6 din 29.01.2018 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice si personalului auxiliar din cadrul Liceului Tehnologic “Justinian Marina“, aferente lunii decembrie 2017
HCL 7 din 29.01.2018 privind aprobarea Devizului General modificat si Indicatori tehnico-economici modificati pentru proiectul “Asfaltarea strazilor Pleasa, Mura, Pacii si Valcele din orasul Baile Olanesti, judetul Valcea”
HCL 8 din 29.01.2018 privind aprobarea modului de intocmire si tinere la zi a registrului agricol pe raza orasului Baile Olanesti
HCL 9 din 02.02.2018 privind alegere presedinte sedinta
HCL 10 din 02.02.2018 privind aprobarea de principiu a pretului pentru producerea energiei termice in sistem centralizat, in orasul Baile Olanesti
HCL 11 din 16.02.2018 privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al orasului Baile Olanesti pe anul 2018 si aprobarea utilizarii excedentului anual al bugetului local rezultat la incheierea exercitiului bugetar al anului 2017
HCL 12 din 16.02.2018 privind aprobarea inventarului anual pe anul 2017 al bunurilor apartinand orasului Baile Olanesti, judetul Valcea
HCL 13 din 16.02.2018 privind mandatarea reprezentantului UAT Baile Olanesti, judetul Valcea, in grupul de luc ru organizat la nivel judetean in vederea intocmirii proiectului de Amenajament pastoral pentru pajistile din localitatea Baile Olanesti
HCL 14 din 16.02.2018 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice si personalului auxiliar din cadrul Liceului Tehnologic “Justinian Marina“, aferente lunii ianuarie 2018
HCL 15 din 13.03.2018 privind Aprobarea Organigramei, Structurii organizatorice, Statului de functii si a numarului de personal din cadru Aparatului de specialitate al Primarului orasului Baile Olanesti, judetul Valcea şi serviciilor subordonate Consiliului Local al orasului Baile Olanesti, judetul Valcea
HCL 16 din 13.03.2018 privind Aprobarea Indicatorilor Tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Modernizare, refacere canal pluvial situat intre strazile Molidului si Merilor din orasul Baile Olanesti, judetul Valcea
HCL 17 din 13.03.2018 privind Aprobarea Indicatorilor Tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Extindere retele de apa si bransamente pe strada Viezuianu din orasul Baile Olanesti, judetul Valcea”
HCL 18 din 13.03.2018 privind Aprobarea Regulamentului privind gestionarea populatiei canine de pe teritoriul orasului Baile Olanesti, judetul Valcea
HCL 19 din 13.03.2018 privind Aprobarea cotizatiei pentru Asociatia Oraselor din Romania pe anul 2018
HCL 20 din 13.03.2018 privind Aprobare plata cotizatie catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara APA VALCEA pentru anul 2018
HCL 21 din 13.03.2018 privind Transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului in suprafata de 138,50 mp situat in orasul Baile Olanesti, strada Mihai Eminescu, lot 3, identificat prin NC 868, CF 37009, catre SC RO CINEMA SRL
HCL 22 din 13.03.2018 privind Aprobarea de principiu a achizitionarii terenului curti constructii in suprafata de 3927 mp situat pe strada Tudor Vladimirescu, Baile Olanesti, in cadrul licitatiei organizate in dosarul de insolventa nr. 3857/90/2006 privind pe debitorul SC ELCO INVEST SA
HCL 23 din 13.03.2018 privind Aprobarea inventarului anual al bunurilor apartinand Liceului Tehnologic “Justinian Marina“ cu scolile si gradinitele arondate de pe raza orasului Baile Olanesti, judetul Valcea
HCL 24 din 13.03.2018 privind Aprobarea casarii bunurilor apartinand Liceului Tehnologic “Justinian Marina“ cu scolile și gradinitele arondate de pe raza orasului Baile Olanesti, judetul Valcea
HCL 25 din 13.03.2018 privind Modificarea si completarea Listei de investitii aprobate potrivit HCL nr. 11/16.02.2018 privind aprobarea bugetului orasului Baile Olanesti pentru anul 2018
HCL 26 din 13.03.2018 privind Propunere demolare cladire “Scoala veche” din orasul Baile Olanesti si schimbarea destinatiei terenului aferent
HCL 27 din 13.03.2018 privind Rectificarea bugetului local al orasului Baile Olanesti, judetul Valcea pe anul 2018, trimestrul I
HCL 28 din 13.03.2018 privind Completarea Hotararii Consiliului Local Baile Olanesti nr. 20/09.08.1999, cu modificarile si completarile ulterioare, in sensul introducerii in domeniul public a bunurilor specificate in dispozitivul Deciziei civile nr. 798/2015 pronuntata in dosarul nr. 3823/90/2011
HCL 29 din 30.03.2018 privind privind modificarea si actualizarea HCL nr. 101/2017 privind aprobarea Nomenclatorului stradal al U.A.T. orasul Baile Olanesti, judetul Valcea
HCL 30 din 30.03.2018 privind aprobarea pretului pentru producerea, transportul si furnizarea energiei termice in sistem centralizat in orasul Baile Olanesti, judetul Valcea, de catre SC CET GOVORA SA
HCL 31 din 30.03.2018 privind Aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate pe raza orasului Baile Olanesti de catre SC URBAN SA, incepand cu data de 01.04.2018
HCL 31bis din 24.04.2018 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice si personalului auxiliar din cadrul Liceului Tehnologic “Justinian Marina“, aferente lunii februarie 2018
HCL 32 din 24.04.2018 privind aprobare contului de executie bugetara la data de 31.12.2017
HCL 33 din 24.04.2018 privind aprobare plata cotizatie
HCL 34 din 24.04.2018 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice si personalului auxiliar din cadrul Liceului Tehnologic “Justinian Marina“, aferente lunii martie 2018
HCL 35 din 24.04.2018 privind aprobarea casarii mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar
HCL 36 din 24.04.2018 privind Rectificarea bugetului local al orasului Baile Olanesti, judetul Valcea pe anul 2018, trimestrul II
HCL 37 din 31.05.2018 privind alagere presedinte de sedinta
HCL 38 din 31.05.2018 privind Rectificarea bugetului local al orasului Baile Olanesti, judetul Valcea pe anul 2018, trimestrul II
HCL 39 din 31.05.2018 privind aprobarea investitiei pentru extinderea sistemului de distributie gaze naturale pe strada Prislop din orasul Baile Olanesti, judetul Valcea, desemnarea persoanei semnatare a contractului de cofinantare si cedarea investitiei in folosinta catre ENGIE Romania
HCL 40 din 31.05.2018 privind infiintarea serviciului de iluminat public din orasul Baile Olanesti, judetul Valcea”
HCL 41 din 31.05.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investitii “Modernizare, refacere strada Padinii si strada Prislop din orasul Baile Olanesti, judetul Valcea”
HCL 42 din 31.05.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investitii “Realizare retea de iluminat public pe strada Piata Noua, Baile Olanesti, judetul Valcea”
HCL 43 din 24.04.2018 privind Rectificarea bugetului local al orasului Baile Olanesti, judetul Valcea pe anul 2018, trimestrul II
HCL 44 din 31.05.2018 privind aprobarea propunerilor de casare a mijloacelor fixe
HCL 45 din 31.05.2018 privind cedare mijloc fix cu titlu gratuit in folosinta Parohia I Olanesti – Sat si a Parohia II Olanesti pentru imprejmuire locuri de veci
HCL 46 din 31.05.2018 privitor la completarea Hotararii Consiliului Local Baile Olanesti nr. 20/09.08.1999, cu modificarile si completarile ulterioare, in sensul introducerii in domeniul public a suprafetelor de teren rezultate in urma masuratorii la Piata Comerciala din orasul Baile Olanesti, judetul Valcea
HCL 47 din 31.05.2018 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice si personalului auxiliar din cadrul Liceului Tehnologic “Justinian Marina“, aferente lunii aprilie 2018
HCL 48 din 31.05.2018 privind aprobarea participarii consilierilor locali la cursuri de pregătire, formare şi perfecţionare profesională pentru anul 2018
HCL 49 din 31.05.2018 privind aprobarea Regulamentului privind acordarea voucherelor de vacanta pentru anul 2018
HCL 50 din 31.05.2018 privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului in suprafata de 211 mp situat in orasul Baile Olanesti, strada Libertatii, nr. 2A, identificat in CF 36946
HCL 51 din 14.06.2018 privind rectificarea bugetului local al orasului Baile Olanesti, judetul Valcea pe anul 2018, trimestrul II
HCL 52 din 29.06.2018 privind alegerea presedintelui de sedinta
HCL 53 din 29.06.2018 privind rectificarea bugetului local al orasului Baile Olanesti, judetul Valcea pe anul 2018
HCL 54 din 29.06.2018 privind aprobarea contului de execuție bugetară la data de 31.03.2018
HCL 55 din 29.06.2018 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice si personalului auxiliar din cadrul Liceului Tehnologic “Justinian Marina“, aferente lunii mai 2018
HCL 56 din 29.06.2018 pentru modificarea si completarea Listei de investitii aprobate potrivit HCL nr. 11/16.02.2018 privind aprobarea bugetului orasului Baile Olanesti pentru anul 2018
HCL 57 din 29.06.2018 privind aprobarea utilizarii sumelor din excedentul financiar al anului 2017 pentru Liceul Tehnologic Justinian Marina din orasul Baile Olanesti, judetul Valcea
HCL 58 din 29.06.2018 Privind: Modificarea si completarea Hotararii nr. 76/2011 emise de Consiliul Local al orasului Baile Olanesti, judetul Valcea privind vânzarea imobilului situat în orasul Baile Olanesti, str.Livadia, nr.5B, către Ion Maria, titulara a contractului de închiriere

Copyright 2011 © Primaria orasului Baile Olanesti. Toate drepturile rezervate.