Anunturi publice Informatii primarie Consiliul local Documente publice Activitati in desfasurare Contact
   Consiliul local
  Componenta Consiliului
  Sedintele Consiliului Local
   - 2012-2016
   - 2016
   - 2017
   - 2018
   - 2019
   - 2020
  Proiecte de hotarâri ale Consiliului
   Local
  Proiecte de hotarari supuse
   Dezbaterii Publice
  Hotarari ale Consiliului Local
   - 2012-2016
   - 2016
   - 2017
   - 2018
   - 2019
   - 2020
  Institutii, societati comerciale si
   regii subordonate Consiliului Local
 
 
PRIMARIA BAILE OLANESTI - Hotarari ale Consiliului Local - 2017:

HCL 1 din 31.01.2017 privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Băile Olănești pentru anul 2017
Anexa la HCL 1 din 31.01.2017
HCL 2 din 31.01.2017 privind aprobare structura organizatorica, organigrama si stat de functii
Anexa 1 la HCL 2 din 31.01.2017
Anexa 2 la HCL 2 din 31.01.2017
Anexa 3 la HCL 2 din 31.01.2017
HCL 3 din 31.01.2017 cu privire la aprobarea pretului la Gcal la populatie, produsa pe baza de gaze naturale de catre SC CET GOVORA SA in orasul Baile Olanesti
HCL 4 din 31.01.2017 privind Aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice si personalului auxiliar din cadrul Liceului Tehnologic “Justinian Marina“, aferente lunii septembrie 2016
HCL 5 din 31.01.2017 privind privind modificarea capitalului social al SC "OLĂNEŞTI SERV" S.R.L.
HCL 6 din 31.01.2017 privind aprobarea si completarea Strategiei de dezvoltare economico sociala a orasului Baile Olanesti
Anexa la HCL 6 din 31.01.2017
HCL 7 din 31.01.2017 privind aprobarea Devizului General modificat ]i Indicatori tehnico-economici modificati
HCL 8 din 28.02.2017 privind actualizare tarife la Serviciul de Salubritate SC URBAN SA
HCL 9 din 28.02.2017 privind aprobare inventar anual al bunurilor apartinand Liceului Tehnologic “Justian Marina”, scolilor si gradinitelor de pe raza orasului Baile Olanesti
HCL 10 din 28.02.2017 privind aprobarea inventarierii bunurilor apartinand orasului Baile Olanesti
HCL 11 din 28.02.2017 privind aprobarea planului de actiuni sau lucrari de interes local pentru beneficiarii de ajutor social acordat in baza Legii nr.416/2001 pentru anul 2017
HCL 12 din 28.02.2017 privind aprobarea contului de executie al bugetului local la data de 31.12.2016
HCL 13 din 28.02.2017 privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar din orasul Baile Olanesti, pentru anul scolar 2017-2018
HCL 14 din 28.02.2017 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice si personalului auxiliar din cadrul Liceului Tehnologic “Justinian Marina“, aferente lunii ianuarie 2017
HCL 15 din 09.03.2017 privind aprobarea Devizului General si a indicatorilor tehnico – economici si finatarea pentru obiectivul de investitii "Reabilitarea si eficientizarea sistemului de iluminat stradal in Baile Olanesti- Livadia”
HCL 16 din 09.03.2017 privind aprobarea studiului de fezabilitate a Devizului General a indicatorilor tehnico – economici si finantarea pentru obiectivul de investitii "REABILITARE SI MODERNIZARE STRAZI ORAS BAILE OLANESTI, JUDETUL VÂLCEA”
HCL 17 din 09.03.2017 privind aprobarea studiului de fezabilitate a indicatorilor tehnico – economici si a devizului ]i finantarea pentru obiectivul de investitii "AMENAJARE TEREN SPORT MULTIFUNCTIONAL CU BALON PRESOSTATIC si VESTIARE LA LICEUL TEHNOLOGIC “JUSTINIAN MARINA” BAILE OLANESTI, JUD.VALCEA”
HCL 18 din 09.03.2017 privitor la alegerea presedintelui de sedinta
HCL 19 din 28.03.2017 privind aprobarea casarii bunurilor apartinand Liceului Tehnologic “Justinian Marina“, școlilor și grădinițelor de pe raza orasului Baile Olanesti
HCL 20 din 28.03.2017 privitor la aprobarea modificarii Hotararii Consiliului Local nr.38/2016 referitoare la stabilirea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2017
HCL 21 din 28.03.2017 privind aprobare plata cotizatie
HCL 22 din 28.03.2017 privind aprobare plata cotizatie
HCL 23 din 28.03.2017 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice si personalului auxiliar din cadrul Liceului Tehnologic “Justinian Marina“, aferente lunii ianuarie 2017
HCL 24 din 28.03.2017 privind aprobarea casarii mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar
HCL 25 din 28.03.2017 privind stabilirea situaţiilor deosebite în care se pot acorda ajutoare de urgenţă
HCL 26 din 28.03.2017 privind acordul de principiu pentru contractarea unui credit bancar pentru realizarea unor investiții publice de interes local.
HCL 27 din 28.03.2017 privind “Aprobarea bugetului orasului Baile Olanesti pe anul 2017 si aprobarea utilizarii excedentului anual al bugetului local rezultat la incheierea exercitiului bugetar al anului 2016
HCL 28 din 20.03.2017 privitor la aprobarea cofinantarii de la bugetul local a obiectivului de investitii “Fazarea proiectului extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Valcea”
HCL 29 din 20.03.2017 privind luat act demisie consilier local

Copyright 2011 © Primaria orasului Baile Olanesti. Toate drepturile rezervate.