Anunturi publice Informatii primarie Consiliul local Documente publice Activitati in desfasurare Contact
   Consiliul local
  Componenta Consiliului
  Sedintele Consiliului Local
   - 2012-2016
   - 2016
   - 2017
   - 2018
   - 2019
   - 2020
  Proiecte de hotarâri ale Consiliului
   Local
  Proiecte de hotarari supuse
   Dezbaterii Publice
  Hotarari ale Consiliului Local
   - 2012-2016
   - 2016
   - 2017
   - 2018
   - 2019
   - 2020
  Institutii, societati comerciale si
   regii subordonate Consiliului Local
 
 
PRIMARIA BAILE OLANESTI - Hotarari ale Consiliului Local - 2017:

HCL 1 din 31.01.2017 privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Băile Olănești pentru anul 2017
Anexa la HCL 1 din 31.01.2017
HCL 2 din 31.01.2017 privind aprobare structura organizatorica, organigrama si stat de functii
Anexa 1 la HCL 2 din 31.01.2017
Anexa 2 la HCL 2 din 31.01.2017
Anexa 3 la HCL 2 din 31.01.2017
HCL 3 din 31.01.2017 cu privire la aprobarea pretului la Gcal la populatie, produsa pe baza de gaze naturale de catre SC CET GOVORA SA in orasul Baile Olanesti
HCL 4 din 31.01.2017 privind Aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice si personalului auxiliar din cadrul Liceului Tehnologic “Justinian Marina“, aferente lunii septembrie 2016
HCL 5 din 31.01.2017 privind privind modificarea capitalului social al SC "OLĂNEŞTI SERV" S.R.L.
HCL 6 din 31.01.2017 privind aprobarea si completarea Strategiei de dezvoltare economico sociala a orasului Baile Olanesti
Anexa la HCL 6 din 31.01.2017
HCL 7 din 31.01.2017 privind aprobarea Devizului General modificat ]i Indicatori tehnico-economici modificati
HCL 8 din 28.02.2017 privind actualizare tarife la Serviciul de Salubritate SC URBAN SA
HCL 9 din 28.02.2017 privind aprobare inventar anual al bunurilor apartinand Liceului Tehnologic “Justian Marina”, scolilor si gradinitelor de pe raza orasului Baile Olanesti
HCL 10 din 28.02.2017 privind aprobarea inventarierii bunurilor apartinand orasului Baile Olanesti
HCL 11 din 28.02.2017 privind aprobarea planului de actiuni sau lucrari de interes local pentru beneficiarii de ajutor social acordat in baza Legii nr.416/2001 pentru anul 2017
HCL 12 din 28.02.2017 privind aprobarea contului de executie al bugetului local la data de 31.12.2016
HCL 13 din 28.02.2017 privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar din orasul Baile Olanesti, pentru anul scolar 2017-2018
HCL 14 din 28.02.2017 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice si personalului auxiliar din cadrul Liceului Tehnologic “Justinian Marina“, aferente lunii ianuarie 2017

Copyright 2011 © Primaria orasului Baile Olanesti. Toate drepturile rezervate.