Anunturi publice Informatii primarie Consiliul local Documente publice Activitati in desfasurare Contact
   Consiliul local
  Componenta Consiliului
  Sedintele Consiliului Local
   - 2012-2016
   - 2016
   - 2017
   - 2018
   - 2019
   - 2020
  Proiecte de hotarâri ale Consiliului
   Local
  Proiecte de hotarari supuse
   Dezbaterii Publice
  Hotarari ale Consiliului Local
   - 2012-2016
   - 2016
   - 2017
   - 2018
   - 2019
   - 2020
  Institutii, societati comerciale si
   regii subordonate Consiliului Local
 
 
PRIMARIA BAILE OLANESTI - Hotarari ale Consiliului Local - 2017:

HCL 1 din 31.01.2017 privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Băile Olănești pentru anul 2017
Anexa la HCL 1 din 31.01.2017
HCL 2 din 31.01.2017 privind aprobare structura organizatorica, organigrama si stat de functii
Anexa 1 la HCL 2 din 31.01.2017
Anexa 2 la HCL 2 din 31.01.2017
Anexa 3 la HCL 2 din 31.01.2017
HCL 3 din 31.01.2017 cu privire la aprobarea pretului la Gcal la populatie, produsa pe baza de gaze naturale de catre SC CET GOVORA SA in orasul Baile Olanesti
HCL 4 din 31.01.2017 privind Aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice si personalului auxiliar din cadrul Liceului Tehnologic “Justinian Marina“, aferente lunii septembrie 2016
HCL 5 din 31.01.2017 privind privind modificarea capitalului social al SC "OLĂNEŞTI SERV" S.R.L.
HCL 6 din 31.01.2017 privind aprobarea si completarea Strategiei de dezvoltare economico sociala a orasului Baile Olanesti
Anexa la HCL 6 din 31.01.2017
HCL 7 din 31.01.2017 privind aprobarea Devizului General modificat ]i Indicatori tehnico-economici modificati
HCL 8 din 28.02.2017 privind actualizare tarife la Serviciul de Salubritate SC URBAN SA
HCL 9 din 28.02.2017 privind aprobare inventar anual al bunurilor apartinand Liceului Tehnologic “Justian Marina”, scolilor si gradinitelor de pe raza orasului Baile Olanesti
HCL 10 din 28.02.2017 privind aprobarea inventarierii bunurilor apartinand orasului Baile Olanesti
HCL 11 din 28.02.2017 privind aprobarea planului de actiuni sau lucrari de interes local pentru beneficiarii de ajutor social acordat in baza Legii nr.416/2001 pentru anul 2017
HCL 12 din 28.02.2017 privind aprobarea contului de executie al bugetului local la data de 31.12.2016
HCL 13 din 28.02.2017 privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar din orasul Baile Olanesti, pentru anul scolar 2017-2018
HCL 14 din 28.02.2017 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice si personalului auxiliar din cadrul Liceului Tehnologic “Justinian Marina“, aferente lunii ianuarie 2017
HCL 15 din 09.03.2017 privind aprobarea Devizului General si a indicatorilor tehnico – economici si finatarea pentru obiectivul de investitii "Reabilitarea si eficientizarea sistemului de iluminat stradal in Baile Olanesti- Livadia”
HCL 16 din 09.03.2017 privind aprobarea studiului de fezabilitate a Devizului General a indicatorilor tehnico – economici si finantarea pentru obiectivul de investitii "REABILITARE SI MODERNIZARE STRAZI ORAS BAILE OLANESTI, JUDETUL VÂLCEA”
HCL 17 din 09.03.2017 privind aprobarea studiului de fezabilitate a indicatorilor tehnico – economici si a devizului ]i finantarea pentru obiectivul de investitii "AMENAJARE TEREN SPORT MULTIFUNCTIONAL CU BALON PRESOSTATIC si VESTIARE LA LICEUL TEHNOLOGIC “JUSTINIAN MARINA” BAILE OLANESTI, JUD.VALCEA”
HCL 18 din 09.03.2017 privitor la alegerea presedintelui de sedinta
HCL 19 din 28.03.2017 privind aprobarea casarii bunurilor apartinand Liceului Tehnologic “Justinian Marina“, școlilor și grădinițelor de pe raza orasului Baile Olanesti
HCL 20 din 28.03.2017 privitor la aprobarea modificarii Hotararii Consiliului Local nr.38/2016 referitoare la stabilirea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2017
HCL 21 din 28.03.2017 privind aprobare plata cotizatie
HCL 22 din 28.03.2017 privind aprobare plata cotizatie
HCL 23 din 28.03.2017 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice si personalului auxiliar din cadrul Liceului Tehnologic “Justinian Marina“, aferente lunii ianuarie 2017
HCL 24 din 28.03.2017 privind aprobarea casarii mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar
HCL 25 din 28.03.2017 privind stabilirea situaţiilor deosebite în care se pot acorda ajutoare de urgenţă
HCL 26 din 28.03.2017 privind acordul de principiu pentru contractarea unui credit bancar pentru realizarea unor investiții publice de interes local.
HCL 27 din 28.03.2017 privind “Aprobarea bugetului orasului Baile Olanesti pe anul 2017 si aprobarea utilizarii excedentului anual al bugetului local rezultat la incheierea exercitiului bugetar al anului 2016
HCL 28 din 28.03.2017 privitor la aprobarea cofinantarii de la bugetul local a obiectivului de investitii “Fazarea proiectului extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Valcea”
HCL 29 din 28.03.2017 privind luat act demisie consilier local
HCL 30 din 28.04.2017 privind validare mandat consilier local
HCL 31 din 28.04.2017 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice si personalului auxiliar din cadrul Liceului Tehnologic “Justinian Marina“, aferente lunii martie 2017
HCL 32 din 28.04.2017 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul II 2017
HCL 33 din 28.04.2017 privind aprobarea bugetului operatorului SC OLANESTI SERV SRL
HCL 34 din 12.05.2017 privind aprobarea contului de executie bugetara la data de 31.03.2017
HCL 35 din 12.05.2017 privind aprobarea achizitionarii serviciului de salubrizare a orasului
HCL 36 din 12.05.2017 privind aprobarea unui contract de comodat intre orasul Baile Olanesti si SC OLANESTI SERV SRL
HCL 37 din 12.05.2017 privind aprobare documentatie PUZ pentru obiectivul de investitii Construire Centru de Agrement Spa & Wellness Turism si corp de legatura inscris in CF 35275 NC 436”
HCL 38 din 17.05.2017 privind alegerea presedintelui de sedinta
HCL 39 din 17.05.2017 privind aprobarea PUG si Regulament Local de Urbanism al orasului Baile Olanesti
HCL 40 din 31.05.2017 privind alegere presedinte de sedinta
HCL 41 din 31.05.2017 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice si personalului auxiliar din cadrul Liceului Tehnologic “Justinian Marina“, aferente lunii aprilie 2017
HCL 42 din 31.05.2017 privind rectificare buget local
HCL 43 din 31.05.2017 privind aprobarea trecerii pe cheltuieli si scaderii din patrimoniul unitatii administrativ teritoriale a investitei sistate la obiectivul Gradinita cu program prelungit Olanesti pentru care nu mai exista posibilitatea continuariii
HCL 44 din 19.06.2017 privind aprobarea si completarea Anexei nr.8 la HCL nr.38/29.11.2016 privind stabilire tarife parcare si toaleta puvlice pe anul 2017
HCL 45 din 19.06.2017 privind rectificare buget local
HCL 46 din 30.06.2017 privind rectificare buget local
HCL 47 din 30.06.2017 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice si personalului auxiliar din cadrul Liceului Tehnologic “Justinian Marina“, aferente lunii mai 2017
HCL 48 din 30.06.2017 privind stabilire circulatie rutiera pe unele strazi din orasul Baile Olanesti
HCL 49 din 18.07.2017 privind rectificare buget local
HCL 50 din 18.07.2017 privind aprobarea devizului general si a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investitie “Modernizarea strada Piriiasului si strada Stejarului” din orasul Baile Olanesti
HCL 51 din 18.07.2017 privind aprobarea si completarea Anexei nr.8 la HCL nr.38/29.11.2016 privind stabilire tarife parcare pentru anul 2017
HCL 52 din 18.07.2017 privind inchiriere spatiu cu destinatia de farmacie
HCL 53 din 18.07.2017 privind stabilire indemnizatie sedinta pentru membrii Consiliului Local al orasului Baile Olanesti
HCL 54 din 31.07.2017 privind rectificare buget local
HCL 55 din 31.07.2017 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice si personalului auxiliar din cadrul Liceului Tehnologic “Justinian Marina“, aferente lunii iunie 2017
HCL 56 din 31.07.2017 privind stabilirea salariilor de baza aferente functiilor publice si contractuale din cadrul Familiei ocupationale Administratie utilizate in Aparatul de specialitate al Primarului orasului Baile Olanesti, in Aparatul permanent al Consiliului Local si in cadrul serviciilor publice din subordinea Consiliului Local al orasului Baile Olanesti
HCL 57 din 31.07.2017 privind aprobarea studiului de fezabilitate aferent obiectivului de investitii “Imbunatatirea mediului urban prin reconversia functionala a terenului neutilizat din strdata Tudor Vladimirescu, orasul Baile Olanesti si transformarea acestuia in zona de agrement si petrecere a timpului liber pentru comunitate”
HCL 58 din 31.07.2017 privind aprobare caiet de sarcini si studiu oportunitate pentru inchiriere spatiu cu destinatia de farmacie
HCL 59 din 31.07.2017 privind aprobarea participarii consilierilor locali la cursuri de pregatire, formare si perfectionare profesionala
HCL 60 din 31.07.2017 privind dezmembrare teren situat in orasul Baile Olanesti, localitatea componenta Livadia, strada Castanilor, nr.1, punct “Parc Posta”
HCL 61 din 31.07.2017 privind alegerea presedintelui de sedinta
HCL 62 din 24.08.2017 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice si personalului auxiliar din cadrul Liceului Tehnologic “Justinian Marina“, aferente lunii iulie 2017
HCL 63 din 24.08.2017 privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orasului Baile Olanesti pentru anul 2018
HCL 64 din 24.08.2017 privind aprobare repartizare locuinte sociale
HCL 65 din 24.08.2017 privind rectificare buget local
HCL 66 din 24.08.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si deviz general pentru obiectivul de investitii – “Extindere alimentare cu apa strada Pacii”
HCL 67 din 24.08.2017 privind modificarea Anexelor 1 si 2 din HCL nr.56/2017 privind Stabilirea salariilor de baza aferente functiilor publice si contractuale din cadrul Familiei ocupationale “Administratie” utilizate in Aparatul de specialitate al Primarului orasului Baile Olanesti, in aparatul permanent al Consiliului Local si in cadrul serviciilor publice din subordinea consiliului Local al orasului Baile Olanesti
HCL 68 din 24.08.2017 privind aprobare achizitionare imobil teren si cladire situat pe strada Bailor, nr22, jud Valcea
HCL 69 din 20.09.2017 privind rectificare buget local
HCL 70 din 20.09.2017 privind aprobarea contului de executie bugetara la data de 30.06.2017
HCL 71 din 20.09.2017 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al orasului Baile Olanesti in componenta Consiliului de Administratie si Comisiei de Evaluare si Asigurare a calitatii din cadrul Liceului Tehnologic Justinian Marina in anul scolar 2017-2018
HCL 72 din 20.09.2017 privind aprobarea investitiei pentru extinderea sistemului de distributie gaze naturale la imobilele situate in orasul Baile Olanesti, Intrarea Ciresului, judetul Valcea, desemnarea persoanei semnatare a contractului de cofinantare cu cedarea in folosinta catre Distrigaz Sud Retele SRL a Investitiei
HCL 73 din 20.09.2017 privind preluarea in patrimoniului orasului Baile Olanesti a bunurilor apartinand SC Olanesti ServSRL ca urmare a incetarii activitatii acesteia
HCL 74 din 20.09.2017 privind modificarea denumirii investitiei aprobare potrivit articolului 4 din HCL nr.27/28.03.2017 privitoare la achizitie autospeciala camioneta
HCL 75 din 28.09.2017 privind rectificare buget local
HCL 76 din 28.09.2017 privind aprobarea devizului general, a indicatorilor tehnico economici si modificare denumire pentru obiectivul de investitii “Imprejmuire teren Scoala Generala cu clasele I-VIII Dumitru Badescu -Olanesti, amplasat in Olanesti sat, oras Baile Olanesti, judet Valcea”
HCL 77 din 28.09.2017 privind aprobare aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice si personalului auxiliar din cadrul Liceului Tehnologic “Justinian Marina“, aferente lunii august 2017
HCL 78 din 28.09.2017 privind indreptare eroare materiala cuprinsa in dispozitiile art. 1 din HCL nr. 66/24.08.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si deviz general pentru obiectivul de investitii extindere alimentare cu apa
HCL 79 din 13.10.2017 privind proiectului si s cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investitii “Imbunatatirea mediului urban prin reconversia functionala a terenului neutilizat din strada Tudor Vladimirescu, orasul Baile Olanesti, si transformarea acestuia in zona de agrement si petrecere a timpului liber pentru comunitate”
HCL 80 din 13.10.2017 privind aprobarea Registrului local al spatiilor verzi din orasul Baile Olanesti, judetul Valcea
HCL 81 din 13.10.2017 privind dezlipire imobil teren Parc Unirii cu suprafata totala de 13267 mp in 5 loturi
HCL 82 din 20.10.2017 privind rectificare buget local pe anul 2017
HCL 83 din 20.10.2017 privind “Aprobare Organigrama si Stat de functii pentru aparatul de specialitate al Primarului orasului Baile Olanesti si pentru activitatiile si serviciile subordonate Consiliului Local al orasului Baile Olanesti si infiintarea a doua posturi de asistenti personali in cadrul activitatii de Autoritate tutelara si asistenta sociala”
HCL 84 din 20.10.2017 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice si personalului auxiliar din cadrul Liceului Tehnologic “Justinian Marina“, aferente lunii septembrie 2017
HCL 85 din 20.10.2017 privind aprobarea proiectului, indicatorilor tehnico economici, studiului de fezabilitate si cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul “Imbunatatirea infrastructurii de turism in statiunea Baile Olanesti – modernizare Parc Unirii”
HCL 86 din 20.10.2017 privind alegere presedinte de sedinta
HCL 87 din 20.10.2017 privind completarea HCL nr.79/13.10.2017 privind aprobarea cheltuielilor pentru obiectivul de investitii “Imbunatatirea mediului urban prin reconversia functionala a terenului neutilizat din strada Tudor Vladimirescu, orasul Baile Olanesti, si transformarea acestuia in zona de agrement si petrecere a timpului liber pentru comunitate”
HCL 88 din 26.10.2017 privind modificare articolului 3 din HCL nr.79/13.10.2017 privind obiectivul de investitii “Imbunatatirea mediului urban prin reconversia functionala a terenului neutilizat din strada Tudor Vladimirescu, orasul Baile Olanesti, si transformarea acestuia in zona de agrement si petrecere a timpului liber pentru comunitate”
HCL 89 din 06.11.2017 privind aprobarea contractarii si garantarii unei finantari rambursabile interne in valoare de 600000 lei
HCL 90 din 06.11.2017 privind majorare cheltuieli de proiectare si alte cheltuieli de investitii pentru obiectivul “Modernizarea, refacerea canalului pluvial situat intre strazile Molidului si Merilor”
HCL 91 din 13.11.2017 privind modificarea HCL nr.85/2017 pentru obiectivul “Inbunatatirea infrastructurii de turism in statiunea Baile Olanesti – modernizare Parc Unirii”
HCL 92 din 29.11.2017 privind aprobarea contului de executie bugetara la data 30.09.2017
HCL 93 din 29.11.2017 privind rectificarea bugetului local pe anul 2017, trimestrul IV
HCL 94 din 29.11.2017 privind aprobarea planului de ocupare al functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orasului Baile Olanesti pentru anul 2018
HCL 95 din 29.11.2017 privind actualizarea tarifelor pentru serviciile de salubritate prestate pe raza orasului Baile Olanesti, judetul Valcea, de catre SC URBAN SA
HCL 96 din 29.11.2017 privind plata catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Serviciul de Salubritate a localitatilor din judetul Valcea a cotizatiei pentru anul 2017
HCL 97 din 29.11.2017 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice si personalului auxiliar din cadrul Liceului Tehnologic “Justinian Marina“, aferente lunii octombrie 2017
HCL 98 din 29.11.2017 privind aprobarea de principiu a pretului pentru producerea energiei termice in sistem centralizat, in orasul Baile Olanesti, judetul Valcea
HCL 99 din 29.11.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Moderniarea sistemului de iluminat public prin inlocuirea lampilor existente cu lampi cu LED – reparatii capitale”
HCL 100 din 29.11.2017 privind aprobarea valorii activitatilor specifice serviciului de iluminat public pentru perioada februarie 2017 – decembrie 2017”
HCL 101 din 29.11.2017 privind aprobarea Nomenclatorului stradal al UAT Baile Olanesti, judetul Valcea
Anexa nr.1 la HCL nr.101/29.11.2017 - Atribuire denumire strazi UAT Baile Olanesti
Anexa nr.2 la HCL nr.101/29.11.2017 - Nomenclatura stradala UAT Baile Olanesti - intravilan
Anexa nr.3 la HCL nr.101/29.11.2017 - Nomenclatura stradala UAT Baile Olanesti - extravilan
HCL 102 din 29.11.2017 privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar din orasul Baile Olanesti, judetul Valcea, pentru anul scolat 2018-2019
HCL 103 din 12.12.2017 privind aprobarea Organigramei, a statului de functii si a numarului de personal din Aparatul de specialitate al Primarului orasului Baile Olanesti si serviciilor subordonate Consiliului Local al orasului Baile Olanesti
HCL 104 din 12.12.2017 privind modificare anexei 5 – Inventarul bunurilor care apartin domenilui public al orasului Baile Olanesti – insusita prin HCL nr.20/1999 si aprobata prin HG nr.1362/2001
HCL 105 din 12.12.2017 privind rectificarea bugetului local pe anul 2017, trimestrul IV
HCL 106 din 12.12.2017 privind aprobarea bugetului creditelor interne ale orasului Baile Olanesti pe anul 2017
HCL 107 din 12.12.2017 privind aprobarea de principiu a pretului pentru achizitionare sonda F 1007bis Olanesti, judetul Valcea
HCL 108 din 22.12.2017 privind stabilirea si aprobarea impozitelor , taxelor si a altor sume cuvenite bugetului local pentru anul 2018
HCL 109 din 22.12.2017 privind aprobare consumuri carburanti pentru autovehicule, utilaje si masini de lucru din dotarea orasului Baile Olanesti, judetul Valcea
HCL 110 din 22.12.2017 privind aprobarea obtinerii de venituri proprii in cadrul Liceului Tehnologic Justinian Marina din orasul Baile Olanesti, judetul Valcea
HCL 111 din 22.12.2017 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice si personalului auxiliar din cadrul Liceului Tehnologic “Justinian Marina“, aferente lunii neiembrie 2017
HCL 112 din 22.12.2017 privind numire Consiliu de Administratie al “Asociatiei Sportive Baile Olanesti, judetul Valcea”
HCL 113 din 22.12.2017 privind infiintarea Serviciului Public Local Salvamont Salvaspeo al orasului Baile Olanesti

Copyright 2011 © Primaria orasului Baile Olanesti. Toate drepturile rezervate.