Anunturi publice Informatii primarie Consiliul local Documente publice Activitati in desfasurare Contact
   Activitati in desfasurare
  Locuinte
  Proiecte si investitii
  Urbanism si amenajarea
   teritoriului
  - Certificate de urbanism
  - Autorizatii de construire
  Taxi
  Autorizare comert stradal
  Achizitii Publice
  Licitatii (concesiuni, Ónchirieri etc.)
  Reabilitarea termica a locuintelor
  Legea 15/2003 privind sprijinul
   acordat tinerilor pentru construirea
   unei locuinte proprietate personala
PRIMARIA BAILE OLANESTI - Locuinte :

HCL 26 din 16.11.2012 privind criteriile privind repartizarea locuintelor sociale

HCL 6 din 27.02.2014 privind "Aprobarea listei solicitanţilor Óndreptăţiţi să primească o locuinţe din locuinţele destinate persoanelor evacuate din casele naţionalizate"

HCL 7 din 27.02.2014 privind Aprobarea contractului - cadru de Ónchiriere pentru suprafete cu destinatia de locuinta

HCL 42 din 29.11.2016 privind aprobare repartizare locuinte sociale

HCL 49 din 27.12.2016 privind aprobare repartitie locuinte sociale


Copyright 2011 © Primaria orasului Baile Olanesti. Toate drepturile rezervate.