Anunturi publice Informatii primarie Consiliul local Documente publice Activitati in desfasurare Contact
   Consiliul local
  Componenta Consiliului
  Sedintele Consiliului Local
   - 2012-2016
   - 2016
   - 2017
   - 2018
   - 2019
   - 2020
  Proiecte de hotarâri ale Consiliului
   Local
  Proiecte de hotarari supuse
   Dezbaterii Publice
  Hotarari ale Consiliului Local
   - 2012-2016
   - 2016
   - 2017
   - 2018
   - 2019
   - 2020
  Institutii, societati comerciale si
   regii subordonate Consiliului Local
 
 
PRIMARIA BAILE OLANESTI - Proiecte de hotarâri ale Consiliului Local:

Proiect de hotarare privind constituirea comisiei de validare
Proiect de hotarare privind validare/invalidare consilieri locali
Proiect de hotarare privind constituirea consiliului local
Proiect de hotarare privind alegerea preşedintelui de şedinţă
Proiect de hotarare privind alegerea viceprimarului
Proiect de hotarare privind stabilirea comisiilor de specialitate
Proiect de hotarare privind adoptare program
Proiect de hotarare privind stabilirea si aprobarea impozitelor, taxelor si a altor sume cuvenite bugetului local pentru anul 2014
Anexe 1-10 privind impozitele, taxele si alte sume cuvenite bugetului local pentru anul 2014
Proiect de hotarare privind "Aprobarea Planului de actiuni sau de lucrari de interes local in vederea repartizarii orelor de munc` pentru beneficiarii de ajutoare sociale din ora]ul Baile Olanesti pentru anul 2014
Proiect de hotarare privind Privitor la: Aprobare organigrama si stat de functii pentru functiile de demnitate publica, functiile publice de conducere si de executie, personalul contractual din aparatul de specialitate, serviciile publice locale si activitatile subordonate Primarului si Consiliului Local al orasului Baile Olanesti
Proiect de hotarare privind "Aprobarea listei solicitanţilor îndreptăţiţi să primească o locuinţa din locuinţele destinate persoanelor evacuate din casele naţionalizate"


2016

Proiect HCL nr. 1 din 08.01.2015 privind "Acoperirea definitiva din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de dezvoltare în sumă de 445.528,53 lei aferentă anului 2015"
Proiect HCL nr. 2 / 2016
Proiect HCL nr. 3 / 2016
Proiect HCL nr. 4 / 2016
Proiect HCL nr. 5 / 2016
Proiect HCL nr. 6 / 2016
Proiect HCL nr. 7 / 2016
Proiect HCL nr. 8 / 2016
Proiect HCL nr. 9 / 2016
Proiect HCL nr. 10 / 2016
Proiect HCL nr. 11 / 2016
Proiect HCL nr. 12 / 2016
Proiect HCL nr. 13 / 2016
Proiect HCL nr. 14 / 2016
Proiect HCL nr. 15 / 2016
Proiect HCL nr. 16 / 2016
Proiect HCL nr. 17 / 2016
Proiect HCL nr. 18 / 2016
Proiect HCL nr. 19 / 2016
Proiect HCL nr. 20 / 2016
Proiect HCL nr. 21 / 2016
Proiect HCL nr. 22 / 2016
Proiect HCL nr. 23 / 2016
Proiect HCL nr. 24 / 2016
Proiect HCL nr. 25 / 2016
Proiect HCL nr. 26 / 2016
Proiect HCL nr. 27 / 2016
Proiect HCL nr. 28 / 2016
Proiect HCL nr. 29 / 2016
Proiect HCL nr. 30 / 2016
Proiect HCL nr. 31 / 2016
Proiect HCL nr. 32 / 2016
Proiect HCL nr. 33 / 2016
Proiect HCL nr. 34 / 2016
Proiect HCL nr. 35 / 2016
Proiect HCL nr. 36 / 2016
Proiect HCL nr. 37 / 2016
Proiect HCL nr. 38 / 2016
Proiect HCL nr. 39 / 2016
Proiect HCL nr. 40 / 2016
Proiect HCL nr. 41 / 2016
Proiect HCL nr. 42 / 2016
Proiect HCL nr. 43 / 2016
Proiect HCL nr. 44 / 2016
Proiect HCL nr. 45 / 2016
Proiect HCL nr. 46 / 2016
Proiect HCL nr. 47 / 2016
Proiect HCL nr. 53 / 2016
Proiect HCL nr. 54 / 2016
Proiect HCL nr. 56 / 2016
Proiect HCL nr. 57 / 2016
Proiect HCL nr. 58 / 2016
Proiect HCL nr. 59 / 2016
Proiect hotarare privind stabilirea şi aprobarea impozitelor, taxelor şi a altor sume cuvenite bugetului local pentru anul 2017
PHCL privind modificarea ]i completarea HCL nr.20/1999 cu privire la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al orasului Baile Olanesti
PHCL privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice si personalului auxiliar din cadrul Liceului Tehnologic “Justinian Marina“, aferente lunii septembrie 2016
PHCL privind Aprobarea contului de execuție bugetară la data de 30.06.2016 şi la data de 30.09.2016
PHCL privind aprobare repartizare locuinte sociale
PHCL privind rectificarea bugetului local pe trim.IV 2016
PHCL privind aprobarea regulamentului de utilizare a microbuzului scolar
PHCL privind alegere prsedinte sedinta
PHCL privind incetare contract delegare
PHCL privind aprobare decontare naveta cadre didactice pt luna noiembrie 2016
PHCL privind aprobare repartitie locuinte sociale
PHCL privind actualizare mijloc fix 1812001
PHCL privind rectificarea bugetului local pe trim.IV 2016

2017

PHCL privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Băile Olănești pentru anul 2017
PHCL privind aprobare structura organizatorica, organigrama si stat de functii
PHCL cu privire la aprobarea pretului la Gcal la populatie, produsa pe baza de gaze naturale de catre SC CET GOVORA SA in orasul Baile Olanesti
PHCL privind Aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice si personalului auxiliar din cadrul Liceului Tehnologic “Justinian Marina“, aferente lunii septembrie 2016
PHCL privind privind modificarea capitalului social al SC "OLĂNEŞTI SERV" S.R.L.
PHCL privind aprobarea si completarea Strategiei de dezvoltare economico sociala a orasului Baile Olanesti
PHCL privind aprobarea Devizului General modificat si Indicatori tehnico-economici modificai
PHCL privind actualizare tarife la Serviciul de Salubritate SC URBAN SA
PHCL privind aprobare inventar anual al bunurilor apartinand Liceului Tehnologic “Justian Marina”, scolilor si gradinitelor de pe raza orasului Baile Olanesti
PHCL privind aprobare casare bunuri apartinand Liceului Tehnologic “Justian Marina”, scolilor si gradinitelor de pe raza orasului Baile Olanesti
PHCL privind aprobarea inventarierii bunurilor apartinand orasului Baile Olanesti
PHCL privind aprobarea Planului de actiuni sau actiuni sau lucrari de interes local pentru beneficiarii de ajutorare sociale acordate in baza Legii nr.416/2001 pentru anul 2017
PHCL privind aprobarea contului de executie al bugetului local la data de 31.12.2016
PHCL privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice si personalului auxiliar din cadrul Liceului Tehnologic “Justinian Marina“, aferente lunii ianuarie 2017
PHCL privind alegerea președintelui de ședință
PHCL privind aprobarea Devizului General si a indicatorilor tehnico – economici si finantarea pentru obiectivul de investitii ,, Reabilitarea si eficientizarea sistemului de iluminat stradal in Baile Olanesti- Livadia”
PHCL aprobarea studiului de fezabilitate a Devizului General a indicatorilor tehnico – economici si finantarea pentru obiectivul de investitii ,, REABILITARE SI MODERNIZARE STRAZI ORAS BAILE OLANESTI JUDETUL VÂLCEA”
PHCL privind aprobarea studiului de fezabilitate a indicatorilor tehnico – economici ]i a devizului ]i finanarea pentru obiectivul de investitii ,, AMENAJARE TEREN SPORT MULTIFUNCTIONALCU BALON PRESOSTATIC si VESTIARE LA LICEUL TEHNOLOGIC“JUSTINIAN MARINA” BAILE OLANESTI, JUD.VALCEA”
PHCL privind validare mandat consilier local
PHCL privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice si personalului auxiliar din cadrul Liceului Tehnologic “Justinian Marina“, aferente lunii martie 2017
PHCL privind rectificarea bugetului local pe trimestrul II 2017
PHCL privind aprobarea bugetului operatorului SC OLANESTI SERV SRL
PHCL privind aprobarea contului de executie bugetara la data de 31.03.2017
PHCL privind aprobarea achizitionarii serviciului de salubrizare a orasului
PHCL privind aprobarea unui contract de comodat intre orasul Baile Olanesti si SC OLANESTI SERV SRL
PHCL privind aprobare documentatie PUZ pentru obiectivul de investitii Construire Centru de Agrement Spa & Wellness Turism si corp de legatura inscris in CF 35275 NC 436”
PHCL privind aprobarea PUG si Regulament Local de Urbanism al orasului Baile Olanesti
PHCL privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice si personalului auxiliar din cadrul Liceului Tehnologic “Justinian Marina“, aferente lunii aprilie 2017
PHCL privind rectificare buget local
PHCL privind aprobarea trecerii pe cheltuieli si scaderii din patrimoniul unitatii administrativ teritoriale a investitei sistate la obiectivul Gradinita cu program prelungit Olanesti pentru care nu mai exista posibilitatea continuarii
Proiect hotarare privind stabilire circulatie rutiera
Proiect hotarare nr.46/2017
Proiect hotarare nr.47/2017
Proiect hotarare nr.48/2017
Proiect hotarare nr.49/2017
Proiect hotarare nr.50/2017
Proiect hotarare nr.51/2017
Proiect hotarare nr.52/2017
Proiect hotarare nr.53/2017
Proiect hotarare nr.54/2017
Proiect hotarare nr.55/2017
Proiect hotarare nr.56/2017
Proiect hotarare nr.57/2017
Proiect hotarare nr.58/2017
Proiect hotarare nr.59/2017
Proiect hotarare nr.60/2017
Proiect hotarare nr.61/2017
Proiect hotarare nr.62/2017
Proiect hotarare nr.63/2017
Proiect hotarare nr.64/2017
Proiect hotarare nr.65/2017
Proiect hotarare nr.66/2017
Proiect hotarare nr.67/2017
Proiect hotarare nr.68/2017
Proiect hotarare nr.69/2017
Proiect hotarare nr.70/2017
Proiect hotarare nr.71/2017
Proiect hotarare nr.72/2017
Proiect hotarare nr.73/2017
Proiect hotarare nr.74/2017
Proiect hotarare nr.75/2017
Proiect hotarare nr.76/2017
Proiect hotarare nr.77/2017
Proiect hotarare nr.78/2017
Proiect hotarare nr.79/2017
Proiect hotarare nr.80/2017
Proiect hotarare nr.81/2017
Proiect hotarare nr.82/2017
Proiect hotarare nr.83/2017
Proiect hotarare nr.84/2017
Proiect hotarare nr.85/2017
Proiect hotarare nr.87/2017
Proiect hotarare nr.88/2017
Proiect hotarare nr.89/2017
Proiect hotarare nr.90/2017
Proiect hotarare nr.91/2017
Proiect hotarare nr.92/2017
Proiect hotarare nr.93/2017
Proiect hotarare nr.94/2017
Proiect hotarare nr.95/2017
Proiect hotarare nr.96/2017
Proiect hotarare nr.97/2017
Proiect hotarare nr.98/2017
Proiect hotarare nr.99/2017
Proiect hotarare nr.100/2017
Proiect hotarare nr.101/2017
Proiect hotarare nr.102/2017
Proiect hotarare nr.103/2017
Proiect hotarare nr.104/2017
Proiect hotarare nr.105/2017
Proiect hotarare nr.106/2017
Proiect hotarare nr.107/2017
Proiect hotarare nr.108/2017
Proiect hotarare nr.109/2017
Proiect hotarare nr.110/2017
Proiect hotarare nr.111/2017
Proiect hotarare nr.112/2017
Proiect hotarare nr.113/2017

2018

Proiect hotarare nr.1/2018
Proiect hotarare nr.2/2018
Proiect hotarare nr.3/2018
Proiect hotarare nr.4/2018
Proiect hotarare nr.5/2018
Proiect hotarare nr.6/2018
Proiect hotarare nr.7/2018
Proiect hotarare nr.8/2018
Proiect hotarare nr.9/2018
Proiect hotarare nr.10/2018
Proiect hotarare nr.11/2018
Proiect hotarare nr.12/2018
Proiect hotarare nr.13/2018
Proiect hotarare nr.14/2018
Proiect hotarare nr.15/2018
Proiect hotarare nr.16/2018
Proiect hotarare nr.17/2018
Proiect hotarare nr.18/2018
Proiect hotarare nr.19/2018
Proiect hotarare nr.20/2018
Proiect hotarare nr.21/2018
Proiect hotarare nr.22/2018
Proiect hotarare nr.23/2018
Proiect hotarare nr.24/2018
Proiect hotarare nr.25/2018
Proiect hotarare nr.26/2018
Proiect hotarare nr.27/2018
Proiect hotarare nr.28/2018
Proiect hotarare nr.29/2018
Proiect hotarare nr.30/2018
Proiect hotarare nr.31/2018
Proiect hotarare nr.31bis/2018
Proiect hotarare nr.32/2018
Proiect hotarare nr.33/2018
Proiect hotarare nr.34/2018
Proiect hotarare nr.35/2018
Proiect hotarare nr.36/2018
Proiect hotarare nr.37/2018
Proiect hotarare nr.38/2018
Proiect hotarare nr.39/2018
Proiect hotarare nr.40/2018
Proiect hotarare nr.41/2018
Proiect hotarare nr.42/2018
Proiect hotarare nr.43/2018
Proiect hotarare nr.44/2018
Proiect hotarare nr.45/2018
Proiect hotarare nr.46/2018
Proiect hotarare nr.47/2018
Proiect hotarare nr.48/2018
Proiect hotarare nr.49/2018
Proiect hotarare nr.50/2018
Proiect hotarare nr.51/2018
Proiect hotarare nr.52/2018
Proiect hotarare nr.53/2018
Proiect hotarare nr.54/2018
Proiect hotarare nr.55/2018
Proiect hotarare nr.56/2018
Proiect hotarare nr.57/2018
Proiect hotarare nr.58/2018

Copyright 2011 © Primaria orasului Baile Olanesti. Toate drepturile rezervate.